Mijn favorieten

Diverse disciplines

 
Woningmakelaardij
Wij nemen als makelaar met brede deskundigheid binnen de woningmakelaardij in een persoonlijk en inventariserend gesprek Uw wensen en verwachtingen door die U heeft ten aanzien van ofwel de verkoop van Uw huis ofwel de aankoop van Uw nieuwe woning.
Wij presenteren U onze werkwijze en ons advies omtrent zaken als de te verwachten verkoopopbrengst, vraagprijs, verkoopstrategie, koopakte en voorwaarden. Deze aan- en verkoopadviezen geven U een goede indruk van de behandelend makelaar en zijn plan van aanpak.
 
Bedrijfsmakelaardij
Als marktleider in de regio omvat onze advisering aan cliënten de professionele bemiddeling bij acquisitie, aankoop/verkoop, huur/verhuur, taxatie, projectbegeleiding en exploitatie van commercieel vastgoed.
Onze specialisatie bestrijkt kantoor- en bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra, individuele winkel-/horeca objecten, distributiecentra etc.
De Koster cs Makelaars is een solide en betrouwbare partner in de complexe vastgoedmarkt met zijn voortdurend wijzigende marktomstandigheden en regelgeving.
 
Taxaties
Ten behoeve van een zuivere taxatie zijn o.a. expertise en discretie minimale voorwaarden. Bovendien is het raadzaam en efficiënt een taxatie door een regionale taxateur te laten verrichten, die van dag tot dag op de hoogte is van de prijsontwikkelingen en omgevingsfactoren. Derhalve worden de taxateurs van De Koster cs Makelaars veelvuldig door particulieren, bedrijven, banken, notariaten en de advocatuur ingeschakeld c.q. geconsulteerd. Gezien het aantal makelaars dat aan ons kantoor is verbonden, zijn wij in staat snel na een verzoek tot taxatie het rapport op te stellen.
 
Assurantien
De expertise van de assurantieadviseurs van De Koster cs Makelaars reikt verder dan alleen het afsluiten van een auto- of inboedelverzekering. Onze adviseurs bieden U de zekerheid van een op maat gesneden verzekeringspakket, dat overeenkomt met Uw budget. Uiteraard kunnen wij U ook informeren over de verschillende verzekeringsconstructies op het gebied van sociale zekerheid.
 
Beheer
Beheren van onroerend goed vormt een integraal onderdeel van het brede dienstverleningspakket van de Koster cs Makelaars. Particulieren, ondernemers en beleggers profiteren van de deskundigheid waarin gebouwbeheer en facilitymanagement tot onze dagelijkse werkzaamheden behoren.
 
Projectbegeleiding
Voor de ontwikkeling en realisatie van klein- en grootschalig onroerend goed projecten zijn intensieve zorg en professionele begeleiding onontbeerlijk om het gewenste resultaat te bereiken. De Koster cs Makelaars beschikt over vastgoedspecialisten die Uw belang, vanaf planontwikkeling tot realisatie, optimaal kunnen behartigen.
 
Haalbaarheidsstudies
De haalbaarheidsstudies voor te ontwikkelen projecten, die de adviseurs van De Koster cs Makelaars voor een brede cliëntenkring verrichten, hebben in de praktijk hun waarde ruimschoots bewezen. Een tot in detail uitgevoerde studie legt voor de kopende en verkopende partij van onroerend goed de basis voor succesvolle bouw-, verbouw- en herbestemmingplannen.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring