Mijn favorieten

Hoe voorlopig is een "voorlopige" koopovereenkomst?

Hoe voorlopig is een "voorlopige" koopovereenkomst?
Sommige huizenkopers denken dat ze met het tekenen van de koopakte bij de makelaar een ‘voorlopige’ koopovereenkomst hebben getekend. Een wat ongelukkige benaming dat woordje ‘voorlopig’! Want daardoor lijkt het alsof er een vrijblijvend aspect aan de overeenkomst zit. De suggestie wordt immers gewekt dat er nog een definitieve overeenkomst moet volgen, maar dat is onjuist. Al met al zit er namelijk weinig voorlopigs aan een ‘voorlopige koopovereenkomst’!
 

De geldige titel


Bij de overdracht van een woning is volgens de wet onder meer een geldige titel nodig, oftewel een juridische reden voor de overdracht. Deze juridische reden is de tussen verkoper en koper gesloten ‘voorlopige’ koopovereenkomst. Doordat verkoper en koper overeenstemming hebben bereikt over de koop van de woning zal immers de overdracht van de woning plaatsvinden. Deze overeenstemming moet volgens de wet bovendien schriftelijk worden vastgelegd, en dus dient een koopakte te worden opgemaakt en te worden ondertekend. Dat is dus de koopakte die u bij de makelaar tekent.
 

De notariële akte


Maar wat tekent u dan bij de notaris? Bij de notaris tekent u de leveringsakte, die de notaris vervolgens inschrijft in de openbare registers. Daarmee wordt voldaan aan het andere wettelijke vereiste voor de overdracht van de woning: de levering. Volgens de wet vindt de levering van een woning namelijk plaats door het opstellen en ondertekenen van een notariële akte, die vervolgens in de openbare registers wordt ingeschreven. Als dat is gebeurd is de overdracht rond, en krijgt de koper de sleutels van zijn nieuwe woning. Daar komt de verwarring vandaan: doordat koper en verkoper twee ’aktes’ moeten tekenen, waarvan de notariële de laatste is, lijkt het alsof de eerste akte voorlopig is. Dit is dus niet het geval!
 

Niet voorlopig!


Beide aktes zijn een vereiste voor de totstandkoming van de overdracht van de woning. Van voorlopigheid is geen sprake. Denk dan ook niet te lichtvaardig over het tekenen van de koopakte: de in de in koopakte verwoorde afspraken zijn zeker niet ‘voorlopig’, maar binden koper en verkoper gewoon.
 
D. Bevelander
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring